ÇOCUĞUMUZ VE  MERAK

                                                                        

 

,

 

Sevgili Anne ve Babalar;                         

Okul başarısı, aileler, öğrenciler, öğretmenler tarafından çocukların öğrenim hayatı boyunca önem verilen bir konudur. İlkokuldan itibaren çocuklara başarılı olabilmek için çok çalışmak gerektiği söylenir. Çocuklar da çeşitli deneme yanılmalarla kendilerine özgü bir çalışma yöntemi geliştirmeye çalışırlar. Ancak bu yöntem her zaman çocukları başarıya götüren ve en üst düzeyde öğrenmesini sağlayan bir yöntem olmayabilir.


MERAK ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

İnsanın öğrenebilmesi için ilgi ve merak ve öğrenme arzusu gerekir. Çocuğu öğrenmeye yöneltecek önemli bir neden olmadıkça öğrenmenin gerçekleşmesi zorlaşır. Niyet ve istek olmadığı zamanda ilgi kolayca başka yere çekilebilir. Dikkat dağılır. “Ben söylediğim zaman kısa bir süre derse oturuyor ama yeterli olduğunu düşünmüyorum.” Buna benzer yakınmalar sizler tarafından sık sık dile getirilir.


Öğrenme bir bakıma sabır, dikkat isteyen yorucu ve zahmetli bir uğraştır. Çocuklar kendilerine uzun vadeli bir hedef saptayıp, ona ulaşmak için günlük zevklerini erteleyebildikleri ölçüde başarılı olabilir. Başarı ve gelişme için kendi ihtiyaçlarına göre belirledikleri hedeflere her gün ne kadar yaklaştığını, ne ölçüde geliştiğini görmesi, kısacası başkalarıyla değil kendisi ile yarışması önemlidir.
İnsanda merak uyandıran konular daha çabuk öğrenilir ve öğrenilenler de kalıcı olur. Çocuklarımız için yapabileceğimiz en iyi şey onları araştırmaya yönlendirmektir. Çünkü çocuk için öğrendiği konu ilgi çekici değilse, öğrenmeye karşı da istek duymayacaktır.

Ders çalışmak çocuğumuzun sorumluluğudur. Ancak çoğu zaman evlerde çocuk ve aile arasında bu konu yüzünden büyük çatışmalar yaşanır. Ders çalışma sorumluluğu çocuğun yaşamındaki diğer sorumluluklardan sadece birisidir. Çocuk bu konuda problem yaşıyorsa;


Onun yaşamındaki diğer sorumluluk alanlarına yaklaşımı nasıl? Oralarda da sıkıntı yaşıyor mu? Sadece ders çalışma mı sorun, yoksa genellikle sorumluluk diye düşündüğü olaylar ya da durumlarda da problem yaşıyor mu?
Belki anne baba olarak bu soruları cevaplandırmamız faydalı olabilir.

Çocuğunuzun yeterli uyumasına özen gösterin;
Uykusuzluk; akıl yürütme, öğrenme, dikkat gibi yüksek beyin faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediğinden başarı seviyesi düşebilir.
Çocuğunuzun beslenmesine dikkat edin;
Beslenmeye dikkat etmek ve yemek saatlerini atlamadan vitaminli ve protein bakımından zengin yiyecekler yemek, genel sağlığın korunması için gereklidir. Sağlığın iyi olması da düşünme becerilerini olumlu yönde etkiler. 
Çocuğumuzun yaşadığı duygusal problemler derse ilgiyi etkileyebilir;
Ailede yaşanan bir sıkıntı, arkadaşlarıyla yaşadığı bir sorun, ön ergenlik döneminin getirdiği sıkıntılar çocuğun derse olan ilgisini olumsuz yönde etkileyebilir. Ön ergenlik dönemini yaşamaya başlayan çocuğumuzun ders başarısının düşmesi o kadar da beklenmeyen bir durum değildir. Çünkü bu döneme özgü ihtiyaçları ağır basmaya ve ders çalışmak, okul başarısı gibi ihtiyaçları daha geri plana itilmeye başlar. Bu gerçekten yola çıkarak onun döneme ilişkin ihtiyaçlarını karşılamak zamanla ders çalışma ve okul başarısı gibi hedeflere yönelmesini sağlayacaktır. 

Çocuğumuzla;
ÖĞÜT VERMEDEN sadece “Ders çalışma ile ilgili yaşadığı sıkıntılar neler? Ders çalışmanın, okula gitmenin onun için anlamı nedir? Yaşadığı zorluklarda sizin yapabileceğimiz bir şey var mı?” vb. konularda konuşmak ilk adım olabilir.

Onu dinlemeden ve anlamadan yapacağımız yüklemeler (Ders çalışmalısın bu senin sorumluluğun. Senden başka bir şey bekleyen yok! vb.) göstermelik ders çalışmasına ya da tepki göstermesine sebep olacaktır. Ders çalışmayla ilgili sizden destek istediyse (siz de destek olmayı önerebilirsiniz) onunla birlikte bir çalışma programı oluşturup programı uygulamasına, yani zamanı planlamasına yardımcı olabilirsiniz.
Bazı öğrenciler yeterince istekli olmalarına, gayret göstermelerine karşın beklenilen başarıyı gösterememektedirler. Bu durum, çok büyük bir ölçüde çalışma yöntemini bilememekten kaynaklanmaktadır. Verimli ders çalışma yollarını öğrenen bir öğrenci, zamanını ve enerjisini en verimli bir şekilde kullanarak başarılı olabilecektir.

ÇALIŞMA PROGRAMI NASIL DÜZENLENİR?
· Program okul etkinliklerinin ve ödev saatlerinin yanında dinlenme, televizyon seyretme, spor yapma, eğlenme, ev işlerine yardım, uyku saatleri gibi çocuğun tüm faaliyetlerini içermelidir.
· Ders çalışma saatleri yeme, uyuma ve dinlenme ihtiyaçları ve çocuğun diğer aktiviteleri dikkate alınarak belirlenmelidir.
· Çalışma süresi çocuğunuzun dikkatini yoğunlaştırabilme süresine ve dersin türüne göre farklılaşabilir.
· Ders çalışmak için ayrılan sürenin uzunluğu her şeyden önce çocuğun yaşına bağlıdır. Yaş ilerledikçe dikkati daha uzun bir noktada toplayabilmek olanaklıdır. Çocuğun baştan sona dikkatini koruyarak sürdürebileceği uzunluktaki çalışma süresi onun için en uygun çalışma süresidir.
· Molalarla dağılan dikkat ve azalan verim tekrar kazanılır. Molalar uzun, çalışma süresi kısa olursa öğrenilen konular unutulabilir. Birbiriyle bağlantılı konular öğrenilirken uzun molalar verilmemelidir.

BİR GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI ÖRNEĞİ
08.00-16.00 OKUL
16.00-16.30 EVE GİDİŞ VE DİNLENME
16.30-17.00 DERS ÇALIŞMA
17.00-17.10 DİNLENME
17.10-17.40 DERS ÇALIŞMA
17.40-18.30 YEMEK & DİNLENME VB.
ÇALIŞMA ORTAMINI DÜZENLENLERKEN NELERE DİKKAT EDİLEBİLİR
Çalışma ortamı, gürültüsüz, iyi aydınlatılmış, ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Kaynak kitap, sözlük, cetvel gibi eğitim araçlarına hemen ulaşılabilmelidir. Bunları aramaya kalkmak derse olan ilgiyi dağıtabilir. Çalışma ortamında resim, poster, biblo, gazete, oyuncak gibi nesneler çocuğun dikkatini çekecek yerlerde bulundurulmamalıdır.
Masa başında çalışılması ders çalışma verimini yükseltir. Yatarak ders çalışmak kısa sürede dikkati dağıtır ve ders çalışma isteğini yok eder. Çalışma odası ve masası sadece ders çalışmak için kullanılmadır.

Öğrenmede tekrarın önemi büyüktür. Tam olarak anlaşılmamış, netleşmemiş konuların tekrar edilmesi kalıcı öğrenmeyi sağlar. Tekrar etmenin bir yolu da ödevlerdir. Ödev yapmak “araştırma becerisi” kazanmayı sağlar Ayrıca, ödev yaparken zorlanarak öğrenilen konular kolay kolay unutulmaz ve sınavlarda bunun ödülünü alınır. Öğrencinin ilgi ve bilgi alanları genişler.

ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ?
· Zorlandığı konuları ve problemleri araştırarak eksik bilgilerini tamamlaması yönünde teşvik edebilirsiniz. Anlamadığı bir konu varsa size, öğretmenine ya da arkadaşına sorma konusunda destekleyebilirsiniz.
· Çalışma ve başarma hedefleri başlangıçta her çocuğun durumuna uygun olarak ulaşılabilecek düzeyde tutulmalı ve yavaş yavaş artırılmalıdır. Çocuk kapasitesinin üzerinde bir çalışma yükünün altına girerse sıkılıp vazgeçebilir.
· Bazen öğrenciler sadece not alıp sınıf geçmek için sınav zamanı yoğun ve telaşlı bir çalışma ile öğrenme yoluna gitmeyi tercih etmekteler. Bunun yerine öğrenciler planlı çalışması konusunda yönlendirilmelidir.
· Bazen anne babalar çocuğun ders çalışmasını sağlayabilmek amacıyla maddi ödüller kullanır. Ancak maddi ödül çok sık kullanıldığında etkisini yitirir ve iç disiplinin gelişmesini engelleyebilir.
Yeni yılda yeni mutluklara ve başarılara yelken açmanız dileğiyle ...

 

© 2015 CİHANGİR DÜZOVA İLKOKULU WEB PROJESİ —   YÖNETİM DANIŞMA: ERHAN CEYLANLI

İLETİŞİM TEL: 2323941

Untitled