KIBRIS ÇOCUK OYUNLARI

              ATATÜRK

              DR.FAZIL KÜÇÜK

              RAUF RAİF DENKTAŞ

© 2016 CİHANGİR DÜZOVA İLKOKULU WEB PROJESİ —   YÖNETİM DANIŞMA: ERHAN CEYLANLI

İLETİŞİM TEL: 2323941

Yakan Top

Kız ve erkek çocukların karışık oynadıkları oyunlardandır. Ama zevkli olduğu kadar da acı  vericidir, içi dolu sünger topla oynanır. Oyuna katılacaklar tek sıra olur, içlerinden biri çıkar ve,

Ana mana
Porto kala
Dina mina puf
Bende rega ruf
Ga lan puf

Tekerlemesini söylemeğe başlar. Puf kelimesi kime isabet etmişse o oynamağa hak kazanır. En son kalan ebe olur. Ebe belli olunca tek sıra halinde ve topu sığacak büyüklükte kişi başına bir çukur kazılır. Ocak yerinden ebe topu çukurlara girmişse alıp ötekilere atar. İsabet kaydederse topun isabet ettiği kişi ebe olur. İsabet kaydetmezse ebe kendisi olur. Eski ebe oyuna katılır.

 

 

                                                                              SAKLAMBAÇ

Saklanma ve saklananları bulma esasına dayanan bir oyundur. Daha fazla erkekler arasında hem gündüz, hem de gece oynanır. Oyuncuların beşten az olmasına dikkat edilir. Çocuklar tek sıra halinde dizilir. İçlerinden biri ayrılır ve;

Ana mana
Porto kala
Dina mina puf
Bende dega ruf

(Karpaz Bölgesinde -Men duf – Yeşilırmakta; Ender ganu en puf şeklinde biter.) Tekerlemesini söylemeğe başlar. Her kelimeyi söyleyişte de bir kişiye işaret eder. Son kelime kime isabet etmişse oynamağa hak kazanır ve sıradan ayrılır. Sona kalan ebe olur. Ebe, ocak kabul edilen ağaç gövdesi veya duvar üzerine ellerini dayayıp gözlerini yumar. Anlaşmaya varılan sayıya kadar sayar. Bu arada diğerleri saklanır. Ebe sayı saymayı bitirince gözlerini açar ve;
-Önümde, arkamda, sağımda, solumda kim varsa “ tu yavlus” der. Bundan maksat açık gözlük edip ebenin hemen arkasına gizlenmeyi önlemektir. Ebe kimi ilk önce görüp ocağa onun adını söyleyerek tükürmüşse o ebe olur. Eski ebe saklanmaya başlar. Yalnız ikinci saklanmaya gitmeden bütün saklananların bulunması şarttır. Bütün hüner ebeye görünmeden gelip ocağa tükürmektir.

                                                                              TAHTA TAHTA BEN VAR

Tahta tahta ben var, kız ve erkek çocukların beraber oynadıkları bir oyundur. Çocuklar tek sıra halinde bir seki üzerine oturup ayaklarını uzatırlar. İçlerinden birisi ayrılır. Her kelimesini söyleyişte birinin ayağına işaret ederek şu tekerlemeyi söylemeye başlar.

Tahta tahta ben var
Uzun uzun şen (şam) var
Galk öküze yem ver
Ben veremem sen ver
Abam abama küstü
Şişe elini kesti
Amcam yoğurt getirdi
Kedi burnunu batırdı
Kedicii duttular
Burnucuğunu kesdiler
Minareye asdılar
Minarenin kilidi
Akşam gelen kimidi
Dayımın(Amcamın)oğlu Musacıg
Eli golu kısacıg
Çek ayacını topacıg….

Tekerlemenin son kelimesi kimin hangi ayağına raslarsa, o ayağını toplar. Kimin iki ayağı toplanmış ise o oyunu kazanır. En sona kalan kaybeder.

Untitled